پاک کردن اتوماتیک کش auto optimize بدون نیاز به افزونه

در صورتیکه شما هم برای بهینه سازی سرعت سایت وردپرسی خود از افزونه autoptimize استفاده می کنید ، مطمئنا با این مشکل که کش شما بعد از مدتی پر شده و هشدار می دهد مواجه شده ای و باید بصورت دستی کش را پاک کنید

راه حل ساده تر برای پاک کردن اتوماتیک کش اپتیمایز وردپرس استفاده از کد زیر در بخش فانکشن قالب می باشد

برای اینکار کافیست کد زیر را در بخش فانکشن قالب خود قرار دهید تا بعد از رسیدن کش به حجم 25 مگابایت اتوماتیک ، پوشه کش خالی شود

ضمنان شما می توانید حجم کش مورد نظر خود را تعیین کنید ، که در بخش کد میزان قابل تغییر برای شما مشخص شده و می توانید حجم کش را برای پاک شدن مشخص کنید


# Automatically clear autoptimizeCache if it goes beyond 256MB – allservice-wp.com
if (class_exists(‘autoptimizeCache’)) {
$myMaxSize = 256000; # حجم کش بعد از رسیدن به 256 مگابایت اتوماتیک پاک میشه
$statArr=autoptimizeCache::stats();
$cacheSize=round($statArr[1]/1024);

if ($cacheSize>$myMaxSize){
autoptimizeCache::clearall();
header(“Refresh:0”); # Refresh the page so that autoptimize can create new cache files and it does breaks the page after clearall.
}
}