هشدار لایسنس دکان پرو

در صورتیکه شما هم افزونه دکان پرو نصب کرده اید و با هشدار لایسنس Dokan pro در صفحه مدیریت مشکل دارید به راحتی با یکی از دو روش زیر این هشدار را حذف کرد

1 – با اضافه کردن کد زیر به انتهای فایل فانکشن قالب می توانید ، هشدار لایسنس دکان را پنهان کنید.

 


function hideDokan() { echo ‘<style>.notice.dokan-license-notice {display:none !important;}</style>’;
}
add_action(‘admin_head’, ‘hideDokan’);


 

2- با تغییر کدهای زیر در خود افزونه دکان پرو هشدار لایسنس آن را حذف کنید.

در افزونه دکان پرو به مسیر زیر مراجعه کنید

 

 dokan-pro\includes\Update.php

دو خط زیر را جستجو کرده و به ابتدای آها دو // اضافه کنید ، همانند زیر

//add_action( ‘admin_notices’, [ $this, ‘license_enter_notice’ ] );
//add_action( ‘admin_notices’, [ $this, ‘license_enter_notice’ ] );

توجه : پیشنهاد ما روش اول می باشد چون با آپدیت دکان دیگر نیاز نیست مجددا کدهای آن را تغییر دهید و تا قالب را آپدیت نکنید هیچوقت هشدار کد فعال سازی دکان پرو را مشاهده نخواهید کرد.

دریافت رایگان دکان پرو